Over praktijk Gelok

Psychotherapie is een samenwerking tussen cliënt en behandelaar. De cliënt is de deskundige omtrent de eigen belevingen en wensen. Als psychotherapeut ben ik deskundig op het gebied van psychische processen. Samenwerking en uitwisseling zijn wezenlijk in het psychotherapieproces.

De inhoud van de behandeling is afhankelijk van de klachten en van de hulpvraag. De behandeling kan directief en klachtgericht zijn, maar ook meer analytisch en inzichtgevend.

Het doel is in alle gevallen dat de klachten afnemen en de cliënt zich meer bewust wordt van eigen denken, doen en handelen.

Als vrijgevestigd psychotherapeut heb ik ruime ervaring als behandelaar, hoofdbehandelaar en supervisor binnen de GGZ.

Kwaliteitsgaranties:

-BIG geregistreerd psychotherapeut

-lid van de LVVP

De psychotherapeut heeft na een doctoraalstudie psychologische wetenschappen een postdoctorale specialisatie van vier jaar afgelegd.

Vanwege de vele aanmeldingen in de afgelopen tijd is er op dit moment een patiëntenstop.

Dit betekent dat het tot eind 2019 niet mogelijk is om u aan te melden.