Mediation

Mediation begint bij de vraag: Wat is de beste aanpak als mensen onenigheid hebben? Onderhandeling is een elementair middel om iets van anderen gedaan te krijgen. Het is tweezijdige communicatie, gericht op het bereiken van een overeenstemming wanneer beide partijen gezamenlijke belangen hebben en ander belangen die tegenstrijdig zijn. Hoewel onderhandelingen elke dag plaatsvinden, is het niet gemakkelijk om ze goed te voeren. De neutrale positie van de mediator geeft mediation betekenis die andere hulpverleners niet hebben; de mediator bemiddelt en helpt beide partijen zoeken naar een bevredigende oplossing.